Ecof˛rum 2012

El passat dissabte dia 20 d’octubre de les 9:30 a les 14 h es va celebrar la Jornada sobre l’Anella Verda de Terrassa dins el marc de l’Ecofòrum 2012 a l’Auditori del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

L’Ecofòrum, és un espai de debat i reflexió sobre els diferents vectors ambientals, que té com a objectiu fonamental, recollir totes les aportacions i sensibilitats ciutadanes, que ens ajudin a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Amb la màxima participació i establint mecanismes de col·laboració entre l’Administració municipal, les entitats ciutadanes, els sectors econòmics, els diferents àmbits tècnics i professionals, així com la ciutadania, en general.
Aquest Ecofòrum serà la novena edició des de l’any 2003.

Va haver una molt bona assistència, unes 140 persones, d’entitats i col·lectius diversos, així com ciutadans i ciutadanes a títol individual. També van assistir regidors de diferents municipis propers, com Ajuntament de Sabadell, Sant Quirze, Viladecavalls, Vacarisses i Ullastrell.

La presentació institucional va anar a càrrec del Sr. Jordi Ballart tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori i de la Sra. Eva Herrero regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

El Sr. Josep Mª Mallarach, consultor ambiental i membre de la Comissió Mundial d’Àrees protegides, de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Va exposar en la seva ponència l’objectiu de les Anelles Verdes i els diferents models existents tant a nivell internacional com nacional, així com la necessitat d’activar-les amb la màxima celeritat temporal.

El Sr. Francesc Casañas, director científic de la Fundació Miquel Agustí. Va exposar ne la seva ponència la definició d’agricultura periurbana, els problemes de l’agricultura en aquests moments i sobretot la necessitat de generar/disposar de pagesos amb capacitat d’innovar, de garantir una agricultura de proximitat i de qualitat, i que gestioni tot el procés: producció, transformació i venda.

El Sr. Ignasi Planas cap de Gestió Ambiental del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Sr. Antoni Serra director serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa. Van fonamentar la seva ponència sobre els diferents Plans d’Ordenació municipal i la situació actual dels entorns de Terrassa, els seus problemes i solucions, explicitant la necessitat de desenvolupar un Pla de Gestió de l’entorn natural de Terrassa dins el projecte de l’Anella Verda de Terrassa.

El Sr. Josep Germain i Sr. Juan Martinez del GPENAT, van presentar la “Declaració de l’Anella Verda de Terrassa”, explicant els seus objectius i la necessitat que totes les entitats ciutadanes i ciutadania, en general, assumeixin aquesta Declaració i es comprometin a col·laborar i participar en el procés fins arribar a l’aprovació del projecte.

Tot seguit van començar el debat els representants de la FILA 0, el Sr. Maties Serracant de l’ADENC, el Sr. Quico Brugueras propietari de la finca de Ca n’Arnella, el Sr. Jordi Morato de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat – UPC, el Sr. Manel Ros de la Fundació Sant Galderic, el Sr. Francisco Morales d’ICV-Eu i A, el Sr. Antonio Enrique Pereira del PP, el Sr. Jordi Orta del PSC, la Sra. Cristina Valverde de C i U, el Sr. José Luis Charles de la FAVT i el Sr. Francesc Aribau de Terrassa Gastronòmica.  Tots van plantejar la seva visió des de cada entitat sobre el projecte de l’Anella Verda i la necessitat d’aprovar aquest projecte on tots van plantejar la voluntat de la seva entitat de participar-hi activament.

Tot seguit es va donar la paraula al públic assistent amb més de divuit intervencions que van plantejar la necessitat de tirar de veritat aquest projecte amb la màxima celeritat possible i amb la màxima participació ciutadana, per tant, necessitat de fer-ne la màxima difusió i aconseguir la màxima participació i compromís de la ciutadania i de tots els sectors afectats (propietaris, gestors, pagesos, entitats i col·lectius...)

També es va indicar que aquest era l’inici de tot un procés que aniria treballant durant els propers mesos fins a arribar a l’aprovació en Ple Municipal d’aquest projecte de l’Anella Verda.

Tot seguit la Sra. Eva Herrero moderadora i regidora del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat va explicar com aniria el procés de continuïtat, amb la posada en marxa de la Taula de l’Anella Verda dins el Consell Municipal de Medi Ambient, on podran participar totes les entitats i ciutadania, en general, que hi estigui interessada, on s’aniran recollint les reflexions i aportacions que aniran concretant el projecte, amb el suport tècnic municipal.

Es posarà en marxa tot un seguit d’eines d’informació i comunicació:
- Blog: http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/
- Web: www.mediambient.terrassa.cat
- Exposició itinerant: “Rodals i ciutats” 

Dins d’aquestes eines també es va presentar un vídeo sobre l’Anella Verda, que servirà d’eina d’informació bàsica per a presentar en actes i activitats que ajudarà a entendre millor el projecte.

L’acte de cloenda el van fer el Sr. Joan Puigdollers president-delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que es va comprometre a donar suport tècnic i la col·laboració necessària per a desenvolupar aquest projecte. I la Sra Eva Herrero regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, que va agrair a tothom la seva assistència, a les entitats de la Comissió Organitzadora  va agrair la seva tasca, esforç i compromís, i va animar a tothom a participar activament en aquest projecte de ciutat.

La valoració general en quan a organització, funcionament i desenvolupament de la Jornada, nivell d’assistència, i nivell d’aportacions i interès dels assistents, és molt positiva i ens permet ser molt optimistes cara al procés iniciat, amb moltes ganes de participar-hi i desenvolupar aquest projecte.

Si voleu més informació podeu consultar el blog al següent enllaç:

- Blog: http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/

 

El passat dissabte dia 20 d’octubre de les 9:30 a les 14 h es va celebrar la Jornada sobre l’Anella Verda de Terrassa dins el marc de l’Ecofòrum 2012 a l’Auditori del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

L’Ecofòrum, és un espai de debat i reflexió sobre els diferents vectors ambientals, que té com a objectiu fonamental, recollir totes les aportacions i sensibilitats ciutadanes, que ens ajudin a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Amb la màxima participació i establint mecanismes de col·laboració entre l’Administració municipal, les entitats ciutadanes, els sectors econòmics, els diferents àmbits tècnics i professionals, així com la ciutadania, en general.
Aquest Ecofòrum serà la novena edició des de l’any 2003.

Va haver una molt bona assistència, unes 140 persones, d’entitats i col·lectius diversos, així com ciutadans i ciutadanes a títol individual. També van assistir regidors de diferents municipis propers, com Ajuntament de Sabadell, Sant Quirze, Viladecavalls, Vacarisses i Ullastrell.

La presentació institucional va anar a càrrec del Sr. Jordi Ballart tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori i de la Sra. Eva Herrero regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

El Sr. Josep Mª Mallarach, consultor ambiental i membre de la Comissió Mundial d’Àrees protegides, de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Va exposar en la seva ponència l’objectiu de les Anelles Verdes i els diferents models existents tant a nivell internacional com nacional, així com la necessitat d’activar-les amb la màxima celeritat temporal.

El Sr. Francesc Casañas, director científic de la Fundació Miquel Agustí. Va exposar ne la seva ponència la definició d’agricultura periurbana, els problemes de l’agricultura en aquests moments i sobretot la necessitat de generar/disposar de pagesos amb capacitat d’innovar, de garantir una agricultura de proximitat i de qualitat, i que gestioni tot el procés: producció, transformació i venda.

El Sr. Ignasi Planas cap de Gestió Ambiental del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Sr. Antoni Serra director serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa. Van fonamentar la seva ponència sobre els diferents Plans d’Ordenació municipal i la situació actual dels entorns de Terrassa, els seus problemes i solucions, explicitant la necessitat de desenvolupar un Pla de Gestió de l’entorn natural de Terrassa dins el projecte de l’Anella Verda de Terrassa.

El Sr. Josep Germain Sr. Juan Martinez del GPENAT, van presentar la “Declaració de l’Anella Verda de Terrassa”, explicant els seus objectius i la necessitat que totes les entitats ciutadanes i ciutadania, en general, assumeixin aquesta Declaració i es comprometin a col·laborar i participar en el procés fins arribar a l’aprovació del projecte.

Tot seguit van començar el debat els representants de la FILA 0, el Sr. Maties Serracant de l’ADENC, el Sr. Quico Brugueras propietari de la finca de Ca n’Arnella, el Sr. Jordi Morato de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat – UPC, el Sr. Manel Ros de la Fundació Sant Galderic, el Sr. Francisco Morales d’ICV-Eu i A, el Sr. Antonio Enrique Pereira del PP, el Sr. Jordi Orta del PSC, la Sra. Cristina Valverde de C i U, elSr. José Luis Charles de la FAVT i el Sr. Francesc Aribau de Terrassa Gastronòmica.  Tots van plantejar la seva visió des de cada entitat sobre el projecte de l’Anella Verda i la necessitat d’aprovar aquest projecte on tots van plantejar la voluntat de la seva entitat de participar-hi activament.

Tot seguit es va donar la paraula al públic assistent amb més de divuit intervencions que van plantejar la necessitat de tirar de veritat aquest projecte amb la màxima celeritat possible i amb la màxima participació ciutadana, per tant, necessitat de fer-ne la màxima difusió i aconseguir la màxima participació i compromís de la ciutadania i de tots els sectors afectats (propietaris, gestors, pagesos, entitats i col·lectius...)

També es va indicar que aquest era l’inici de tot un procés que aniria treballant durant els propers mesos fins a arribar a l’aprovació en Ple Municipal d’aquest projecte de l’Anella Verda.

Tot seguit la Sra. Eva Herrero moderadora i regidora del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat va explicar com aniria el procés de continuïtat, amb la posada en marxa de la Taula de l’Anella Verda dins el Consell Municipal de Medi Ambient, on podran participar totes les entitats i ciutadania, en general, que hi estigui interessada, on s’aniran recollint les reflexions i aportacions que aniran concretant el projecte, amb el suport tècnic municipal.

Es posarà en marxa tot un seguit d’eines d’informació i comunicació:
- Blog: http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/
- Web: www.mediambient.terrassa.cat
- Exposició itinerant: “Rodals i ciutats”  

Dins d’aquestes eines també es va presentar un vídeo sobre l’Anella Verda, que servirà d’eina d’informació bàsica per a presentar en actes i activitats que ajudarà a entendre millor el projecte.

L’acte de cloenda el van fer el Sr. Joan Puigdollerspresident-delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que es va comprometre a donar suport tècnic i la col·laboració necessària per a desenvolupar aquest projecte. I la Sra Eva Herreroregidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, que va agrair a tothom la seva assistència, a les entitats de la Comissió Organitzadora  va agrair la seva tasca, esforç i compromís, i va animar a tothom a participar activament en aquest projecte de ciutat.

La valoració general en quan a organització, funcionament i desenvolupament de la Jornada, nivell d’assistència, i nivell d’aportacions i interès dels assistents, és molt positiva i ens permet ser molt optimistes cara al procés iniciat, amb moltes ganes de participar-hi i desenvolupar aquest projecte.

Si voleu més informació podeu consultar el blog al següent enllaç:

- Blog: http://blogs.terrassa.cat/anellaverda/